Disclaimer

Het Blauwe Vlinderhuis heeft deze site samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Het Blauwe Vlinderhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website.

Het Blauwe Vlinderhuis is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
Het Blauwe Vlinderhuis is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van gelinkte pagina’s die op de website geplaatst zijn, zoals enige verliezen, schade, virussen of anderszins, welke kunnen ontstaan.

Het Blauwe Vlinderhuis houdt zijn informatie zo actueel mogelijk. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en/of foto's op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Het Blauwe Vlinderhuis, ©2019