Het is belangrijk dat u als ouder uw kind met een goed gevoel achter kunt laten in Het Blauwe Vlinderhuis. Een goed contact met elkaar vind ik dan ook erg belangrijk. Ik wil graag in overleg, vorm geven aan de opvang in Het Blauwe Vlinderhuis. Zijn er vragen dan hoor ik dat graag.

Meestal is er wel even tijd bij brengen of halen en er kan altijd een aparte afspraak gemaakt worden.

Ook is het heen-en-weer-schriftje een goede mogelijkheid om vragen te stellen en dingen door te geven. 

Regelmatig krijgt u een nieuwsbrief mee met berichten over de gang van zake in het kindercentrum. Het streven is om iedere maand een nieuwsbrief te maken.