De specifieke werkwijze kan je lezen in het pedagogisch plan, de huisregels en het informatieboekje van kinderdagcentrum Het Blauwe Vlinderhuis.
Deze documenten liggen ter inzage op het kinderdagverblijf.

pedagogisch plan (in te zien op locatie)

huisregels (in te zien op locatie)

infoboekje (te verkrijgen op locatie)


Kindercentrum Het Blauwe Vlinderhuis voldoet aan alle eisen en staat geregistreerd in het landelijk register voor de kinderopvang.

Wilt u het laatste rapport van de GGD inzien? Klik dan hier.