Het Blauwe Vlinderhuis streeft een open communicatie na.
Dit houdt onder meer in dat ik open sta voor opmerkingen, verbeteringen, maar ook voor problemen van ouders over de opvang. Ik vraag ouders dan ook om eerlijk maar ook direct aan te geven als er iets in uw ogen niet goed gaat. Hoe klein het probleem dan misschien ook is, aarzel dan niet om het mij te melden.
Tevreden kinderen en ouders vind ik erg belangrijk.

Klachtenregeling
Indien u als ouder een klacht wilt indienen, kan dit op twee manieren gebeuren:

Interne procedure:
1.    De klacht wordt schriftelijk ingediend bij Het Blauwe Vlinderhuis.
2.    U ontvangt een schriftelijk oordeel met de eventuele maatregelen.
3.    Voor de afhandeling van de klacht bestaat een termijn van maximaal 6 weken.
4.    Uw klacht wordt geregistreerd en bewaard in een klachtendossier. Per klacht wordt een anoniem verslag opgesteld. Deze wordt verwerkt in het jaarlijkse klachtenjaarverslag, welke jaarlijks toegezonden wordt aan de GGD, mits er klachten zijn geweest.

Externe procedure:
Het Blauwe Vlinderhuis is aangemeld bij De Geschillencommissie Kinderopvang.
1.    Ouders kunnen bij deze onafhankelijke partij hun klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie die zich over deze klacht zal buigen. U kunt dit als ouder direct doen of wanneer u ontevreden bent over de uitkomst van de interne klachtenprocedure.
2.  Voor informatie zie http://www.degeschillencommissie.nl.
Deze externe klachtenregeling staat ook in de plaatsingsovereenkomst.
 
Klachtenregeling oudercommissie
Ook de oudercommissie kan een klacht indienen bij De Geschillencommissie Kinderopvang.
De oudercommissie kan direct een klacht indienen zonder eerst een interne procedure te volgen bij Kindercentrum Het Blauwe Vlinderhuis.
De oudercommissie wordt hiervan mondeling op de hoogte gesteld tijdens de eerste vergadering.