Betaling opvanguren
Het kindercentrum is geopend tussen 7.00 uur en 19.00 uur.
De opvangtijden spreken we af in overleg, afhankelijk van uw wensen en de mogelijkheden.

U betaalt in 2024 € 10,25 per kind per uur incl. fruit, broodmaaltijden, drinken en luiers.
Flessenvoeding, dieetvoeding en eventueel avondeten wordt door de ouders meegegeven.

Het kindercentrum is 46 weken per jaar open. U betaalt dus ook maar voor 46 weken opvang.

Maandbedrag
Er wordt een gemiddeld maandbedrag berekend afhankelijk van het aantal afgesproken opvanguren en -dagen. U betaalt dus niet alle uren dat het kindercentrum open is.
Bij de berekening van het gemiddeld maandbedrag wordt uitgegaan van een uur meer per opvangdag dan het aantal afgesproken opvanguren. 
Het bedrag wordt maandelijks vooruit betaald. De sluitingsdagen worden ruim van te voren bekend gemaakt.

Bijvoorbeeld voor de opvang van een dag van 9 uur (8 uur werken en 2x half uur reistijd), komt dit bruto neer op € 392 per maand in 2024.
De overheid betaalt mee aan de kinderopvangkosten in de vorm van een kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen en kan oplopen tot zo'n 93% van de kosten. Voor een tweede kind krijgt u een hoger percentage.

Extra opvang
Het afnemen van een extra dag(deel) is in overleg mogelijk, wanneer er plek is op de groep.
Opvang buiten de openingsuren en -dagen is incidenteel en op aanvraag mogelijk.
De factuur voor extra opvang ontvangt u na afloop van de betreffende maand.

Kinderopvangtoeslag: vraag het aan binnen drie maanden na start opvang.
Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.
Wanneer er wijzigingen zijn in het aantal opvanguren, moet u dit zelf doorgeven bij toeslagen.nl.

Ga voor meer informatie naar toeslagen.nl .